Ogłoszenie w internecie i Gazecie Wyborczej

Większa grupa odbiorców

35 dni emisji w internecie i publikacja w poniedziałkowej wersji papierowej "GazetaPraca.pl"

 • Informacja
  w Gazecie Wyborczej

  oraz ogłoszenie w internecie

  • Informacja zawiera nazwę stanowiska i odsyła do strony GazetaPraca.pl. Zobacz przykład

  • Ogłoszenie w internecie na 35 dni emisji

  Cena zależy od miasta

 • Krótkie ogłoszenie
  w Gazecie Wyborczej

  oraz ogłoszenie w internecie

  • Krótkie ogłoszenie zawiera pełną treść do 600 znaków.
   Zobacz przykład

  • Ogłoszenie w internecie na 35 dni emisji

  Cena zależy od miasta

 • Długie ogłoszenie
  w Gazecie Wyborczej

  oraz ogłoszenie w internecie

  • Długie ogłoszenie zawiera pełną treść ogłoszenia do 1200 znaków.
   Zobacz przykład

  • 35 dni emisji w internecie

  Cena zależy od miasta

Dlaczego warto?

 • Ponad 1,3 mln użytkowników GazetaPraca.pl* i prawie 1,6 mln czytelników poniedziałkowego wydania Gazety Wyborczej**
 • Ogłoszenie w Gazetapraca.pl pojawia się w naszych serwisach partnerskich.
 • Zamieszczaj ogłoszenia anonimowo lub z własnym logo bez dodatkowych opłat.

* Dane: Megapanel PBI/Gemius, Luty 2013. Liczba użytkowników (real users). Opracowanie Agora SA
** Dane: Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja MillwardBrown SMG/KRC, II 2012 - I 2013, N = 47 699; wskaźnik CDT Poniedziałek. Opracowanie Agora SA

Dowiedz się więcej Jak zamieścić
ogłoszenie (pdf)
Regulamin zamieszczania
ogłoszeń rekrutacyjnych (pdf)
Obsługujemy płatności:
i

Możliwość zawarcia umowy o zamieszczenie ogłoszenia poprzez serwis internetowy GazetaPraca.pl udostępniana jest wyłącznie podmiotom, które nie zamawiają zamieszczenia ogłoszenia jako konsumenci. (Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.)

Jeżeli chcą Państwo zamówić zamieszczenie ogłoszenia jako konsumenci, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. (22) 555 55 55 (stawka za połączenie według taryfy operatora) lub poprzez wysłanie wiadomości na adres reklama-praca@agora.pl.